Maersk Sustainability Review

[:en]A playful, magazine-like feel stimulates interest[:da]Et mere legende, magasin-agtigt udtryk stimulerer interesse
Et mere legende, magasin-agtigt udtryk stimulerer interesse

[:en]Large images combined with data speaks to the little engineer in the target group[:da]Store illustrationer kombineret med data taler til den lille ingeniør i målgruppen
Store illustrationer kombineret med data taler til den lille ingeniør i målgruppen

[:en]Facts are accompanied by relevant illustrations to draw attention[:da]Fakta ledsages af relevante illustrationer for at trække opmærksomhed
Fakta ledsages af relevante illustrationer for at trække opmærksomhed

[:en]Each spread should offer multiple \'entrances\' and arouse curiosity[:da]Ethvert opslag bør tilbyde flere \'indgange\' og vække nysgerrighed
Ethvert opslag bør tilbyde flere 'indgange' og vække nysgerrighed

[:en]Facts, maps and extracted information makes for a more interesting read[:da]Fakta, kort og fremhævede informationer skaber en mere interessant læseoplevelse
Fakta, kort og fremhævede informationer skaber en mere interessant læseoplevelse

[:en]Some things are better explained with an image[:da]Visse ting forklares bedre med et billede
Visse ting forklares bedre med et billede

[:en]Manifesta produced the report in English and Portuguese[:da]Manifesta producerede rapporten på engelsk og på portugisisk
Manifesta producerede rapporten på engelsk og på portugisisk

[:en]The \"targets\" section of the report was made more interesting by use of colour, charts and imagery.[:da]\"Targets\" sektionen blev gjort mere interessant ved brug af farve, diagrammer og billedmateriale
"Targets" sektionen blev gjort mere interessant ved brug af farve, diagrammer og billedmateriale